"Świerszczyk" - magazyn szczęśliwego dzieciństwa

"Świerszczyk" dla dzieci

Świerszczyk to czasopismo dla dzieci w wieku 6-9 lat. Ma charakter literacki i aktywnoścowy.  To pismo z wyższej półki. Na rynku wyróżnia się dzięki tekstom i ilustracjom polskich twórców. Pod względem artystycznym zbliżony jest bardziej do książek skierowanych do świadomych i estetycznie rozbudzonych rodziców i ich dzieci niż do pozostałych czasopism dziecięcych.

image

Dodatkowym atutem jest psychologiczne sito, jakie przechodzą w redakcji utwory. Wszystkie są podporządkowane idei związanych ze szkołą dla rodziców (Faber i Maslish).

Świerszczyk wyróżnia się także zróżnicowaniem graficznym i literackim. Inne, licencyjne czasopisma trzymają zwykle jedną linią graficzną, mają jednego autora i jednego polskiego adaptatora/tłumacza. Świerszczyk prezentuje twórczość wielu artystów, w tym debiutujących na rynku literatury dla dzieci.

Inną cechą Świerszczyka jest jego formuła polegająca na ułożeniu rubryk. Lekturę magazynu zaczyna się od rubryk najprostszych, skierowanych do najmłodszych czytelników, a kończymy na rubrykach dla zaawansowanych czytelników.

Ważną cechą graficzną pisa jest klarowność, czystość layoutu, dzięki czemu ilustracje wychodzą” ze stron i mają silniejsze oddziaływanie na czytelników.

Więcej na www.swierszczyk.pl